dalnice

O společnosti

Společnost SAMDI, s.r.o., IČ 255 11 661, se v prvé řadě zabývá vším, co souvisí s dopravní infrastrukturou, zejména pak výkon kontrolní funkce inspekčního orgánu pro vodorovné a svislé dopravní značení. Mimo to poskytujeme i další služby jako je projektové řízení či propagaci.

Vedení společnosti

Bc. Martin Landsfeld
ředitel společnosti

Jana Urbancová
jednatel společnosti

Sídlo společnosti

Pivovarská 546, 686 01 Uherské Hradiště

Kancelář:
Medkova 4, 627 00 Brno

Mountain Reflection

Inspekční orgán

Jsme akreditovaný inspekční orgán pro kontrolu paramatru vodorovného a svislého dopravního značení.

Kontrola vodorovného dopravního značení

Pomocí 3 inspekčních postupů umíme ověřit parametry vodorovného dopravního značení.

Kontrola svislého dopravního značení

Pomocí inspekčního postupu umíme ověřit parametry svislého dopravního značení.

Inspekční postupy pro kontrolu VDZ

Pro kontrolu jsou použity následující 3 akreditované postupy.

Inspekční postup 1 - Kontrola geometrických rozměrů VDZ

Po stanovení a upřesnění míst, na kterých se bude provádět inspekce (kontrolní měření), se u jednotlivých vzorků vodorovných dopravních značek a vzdáleností vzorků provede měření na 3 bodech vzdálených od sebe cca 1 m, ze kterých se vypočítá aritmetický průměr. U délky čar (šipek) nebo jejich vzdálenosti v podélném směru pozemní komunikace se provede měření na 3 různých čarách (šipkách) nebo jejich vzdáleností následujících po sobě a z něho se vybere hodnota s nejvyšší odchylkou. U šipek, symbolů, písmen a číslic .... (č. V 9 – V 20) se provedou min. dvě měření jeho základních rozměrů uvedených ve Vzorových listech (VL č. 6.2).

Měření VDZ

Inspekční postupy pro kontrolu SDZ

Inspekční postup 4 - Inspekce umístění, geometrických rozměrů a konstrukce svislého dopravního značení

Postup upřesňuje kontrolu umístění, geometrických rozměrů a konstrukce svislého dopravního značení podle výše uvedených předpisů, zadávací dokumentace a dalších požadavků zadavatele. Kontrola se provádí na pozemních komunikacích, na kterých je provedeno trvalé svislé dopravní značení.

Pro kontrolu je použit následující akreditovaný postup.

Další služby

Mimo výkonu inspekčního orgánu umíme nabídnout i celou řadu další služeb:

Inspekce dopravního značení pomocí akreditovaných inspekčních postupů
Testování, měření, analýzy a kontroly
Poradenská a konzultační činnost, se zaměřením na dopravní infrastrukturu
Odborné studie a posudky
Projektové řízení
Propagační činnost

Kontakt

V případě zájmu o naše služby nás prosím kontaktujte pomocí následujících kontaktů:

601 367 009

info(at)samdi.cz